ราคา Uni
ราคาแบบสดของ Uni ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) ดูสถิติมูลค่า มูลค่าตลาด และจำนวนเหรียญ
Uniswap (UNI)

Uniswap เป็นโปรโตคอลที่ไม่มีศูนย์กลางที่รู้จักกันดี แลกเปลี่ยน และผู้ให้ความเหลวที่ได้รับความนิยมหลังจากเหตุการณ์ DeFi ในปี 2020 Uniswap สนับสนุนการซื้อขายเฉพาะโทเค็น ERC-20 บนเครือข่าย Ethereum เท่านั้น UNI เป็นโทเค็น ERC-20 ที่ใช้ในการดูแลควบคุมและสามารถสะสมได้จากการถือหรือขายสินทรัพย์ดิจิทัล จำนวนสูงสุดของ UNI คือ 1 พันล้าน ซึ่งจะเปิดให้บริการทีละค่อยๆ ในระยะเวลาสี่ปี